bannersmall
 
Web www.cymruted.com

 

Mailbox - contact Cymruted

Croeso i safle we Eirth CasgIadwy CymruTed. Dyma gartref Arglwyddes yr Eirth Cymreig. Cyfres o eirth gyda brethyn hardd ydynt, wedi ei gwisgo yn ein dehongliad ni o'r Wisg Genedlaethol Gyrnreig.

English
Deutchen
Francais

Chris

Helo. Fy enw ydy Christine. Rydwi'n byw ar arfordir Gogledd Cymru, sydd wedi ei amgylchynu gan y mor, bryniau, ac ardal brydferth Eryri. Rydwi'n gweithio llawn amser fel gweinyddes feithrin a rwyf yn gwneud yr eirth yn ystod gwyliau'r ysgol a hefyd yn fy amser harndden.. Fel y gwelwck fy mhrif arth yw'r Forwyn Gyrnreig, am resymau amlwg! Rwyf yn creu llawer o'r eirth fel canlyniad i archebion arbennig, ac felly maent yn bersonnol iawn Pr cwsmeriaid.. Wrth gwrs, rwyf yn gwneud llawer i siopau, elusennau, a hefyd i ychwanegu at fy nghasgliad fy hun.

Dechreuodd fy niddordeb mewn creffi yn gynnar , fel canlyniad i dreulio oriau yn gwylio fy nain yn gwneud pethau hardd, yn enwedig llenni, gorchudd lampiau, clustogau melfed a brodwaith. Datblygais ddiddordeb mewn gwneud teganau meddal, clytwaith a chwiltio.. Astudiais Ddylunio mewnol a dechreuais gynhyrchu cynlluniau lliw, cynlluniau ystafelloedd, a dodrefnu ysgafn,i dy fy hun a hefyd Pr teulu a'm fkindiau. Fy niddordebau eraill yw adnewyddu a pheintio hen ddodrefn, lliwio defnyddiau, cerdded a garddio.

The Welsh Lady Teddy Bear - Angharad

Maent yn dweud fod na arth yn rhywle at dast pawb, a rwyf yn gobeithio y byddwch yn hoffi'r casgRad sydd yma ar y we gymaint ag yr ydw i. Credaf fod arth yn dod a tynerwch y natur ddynol allan, ac mae'r cymeriad cryfaf yn amI yn lleddfu pan welant wyneb tyner ambell i dedi.

Mae Cyrnru yn rhan o Brydain Fawr ac ystyr CyrnruTed yw Eirth o Gyrnru. Mae'r Cyrnruted gwreiddiol yn deillio o fascot yn yr wythdegau, a gafodd ei ddefnyddio ar wasanaeth y we yn dwyn yr enw Cymru Tel. Yn anfrodus mae'r safle wedi diflannu erbyn hyn, ond fe erys gweledigaeth Cyrnru Tel.

Ar y dudalen gynta o fy safle we, fe welwch fyd arbennig yr eirth. Mae'r rhai newydd yn y ward marnolaeth, ac mae na amgueddfa o eirth wedi ei mabwysiadu. Mae na gyfarwyddiadur o bobl sy'n ymwneud a Thedi Bers a hefyd canolfan sgiliau lle y cewch gyfarwyddiadau ar sut i ddechrau ei gwneud.

Yn olaf .... cofiwch anfon e bost am sgwrs, yn enwedig os cewch broblem gyda un o'n ~ ni, neu pan yn gwneud rhai eich hun. Fe welwch fiwch post ar bron bob tudalen, ac os byddwch yn hollol ar goll, rydy'n wedi creu map or safle i'ch heIpu.

    Christine

This page has been written in Welsh - for the English translation - click here

[Home Page] [The Bear Shop] [Museums Index] [Teddy Bear History] [Skill Centre] [Teddy Bear Links] [Welsh Lovespoons] [About Us] [Contact CymruTed] [Cymraeg] [Deutchen] [Francais] [Copyright] [Privacy Policy] [Disclaimer] [Site Map]

All content is ©2002-2008 Cymruted Collectable Bears and Cymruted Design. All Rights Reserved